Cítit věci, když "se dějí" - článek na serveru Totální plavání

Cítit věci, když "se dějí"

Toto je jeden z možných tréninků, který si můžete vyzkoušet. Je vhodný jak pro plavce, kteří s Metodou úplného ponoření začínají, tak i pro zkušené borce pro nácvik uvědomění si, co ve vodě děláte a sledování předem zvolených bodů, na které se během plavání soustředíte.

Autor: Peter Fabok

Po přečtení knížky "Extraordinary swimming for everybody" jsem skákal do bazénu opět naplněn novými podněty a výzvami. Můj set vypadal následovně:

6x50m rozplavání s důrazem na uvolněnost

2x50m supermanovo splývání

2x50m supermanovo splývání s lehkým kopem

4x50m rovnováha středu nepřetržitě v režimu: poloha nalevo-nádech ve sladkém bodě-poloha nalevo-přesun váhy- poloha napravo-nádech ve sladkém bodě-ploha napravo-přesun váhy atd.

2x50 bruslení + nádech ve sladkém bodě

2x50 bruslení s rukou taženou pod tělem k brýlím

2x50 šípové přesuny s kraulovým dýcháním

2x50 šípové přesuny s kraulovým dýcháním + dvoudobý kop

2x50 plavání + dvoudobý kop

2x50 bruslení s rukou k brýlím horem

2x50 zenové přesuny s pauzou u brýlí

2x50 zenové přesuny plný záběr + dvoudobý kop

6x50 plavání s dvoudobým kopem

U všech cvičení s rukama jsem se vždycky snažil prvních 50m soustředit na pocit "držení vody" pod dlaní vodící ruky(relaxace, prsty dolů), druhých 50m pak na pocit "dynamizující síly" pohybu kyčlí.

Při plaváni celého cyklu a cvičení na rovnováhu středu jsem se naopak snažil izolovat vnímání polohy hlavy a délky těla.

Došel jsem k závěru, že čím více se dokážu soustředit na tyhle "izolované" pocity, tím lépe dokážu pracovat na zlepšení klíčových dovedností. Základním předpokladem pro schopnost "vnímat" a "soustředit se" na tyhle věci je umění dosáhnout maximální celkové relaxace již před začátkem cvičení. Proto nikdy nelituji délek strávených splýváním...

...u mne platí na 100%, že kdyňž se dokážu soustředit v každém opakování na jednu konkrétní věc/dovednost, umožní mi to cítit očekávané vjemy, přesně v momentě když se dějí, a opakovaně vyhledávat optimální způsoby, jak cvičení provádět. Dosažení stejné pozice a vždy stejného vjemu zajistí, že v konečném důsledku budu schopen každy záběr provést stejně efektivně bez ohledu na to, jestli bude první nebo tisícprvní v pořadí - a o tom to je...

Všechna výše popisovaná cvičení cvičení jsou na instruktážním DVD Kraul Snadno.

Peter Fabok má i plavecký blog, kam pravidelně píše své postřehy z plavání.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.