Plavecká cvičení - proč vlastně

Plavecká cvičení - proč vlastně

Vy, co Totální plavání sledujete už delší dobu, víte, že základem jsou plavecká cvičení. Pomocí těchto cvičení si osvojueme potřebné dovednosti ke zvládnutí celého stylu. Proč cvičení vůbec využíváme?

Co je plavecké cvičení a k čemu slouží?

Terry Laughlin, zakladatel Total Immersion, říká: Plavecké cvičení je forma nácviku primárně určená ke změně plavecké techniky. Určitou složku záběru izolujeme a zaměříme se na její zlepšení.

Cvičení využíváme ze třech důvodů:

  1. Vytvořit cestu pro zvládnutí celého stylu od úplného začátku. Složitou a komplexní dovednost rozebereme na sérii základních mini-dovedností. Tyto mini-dovednosti se pak postupně učíme mnohem snadněji a rychleji, až je poskládáme do celého stylu. Ze začátku to může vypadat poněkud mechanicky a roboticky, ale postupně se všechno spojí v plynulý a hladký pohyb.

Vzpomeňte, jaké to bylo, když jste začínali chodit do tanečních. Taneční mistr vám nejdříve vysvětlil, jak stát. Už to je docela věda: nohy jsou od sebe asi na délku chodidla, kolena velmi mírně pokrčená, pánev podsazená, bříško stáhnuté, hruď naopak vysunutá dopředu, hlava vzpřímená (jakoby jsme měli na temeni hlavy upevněný provázek, který nás táhne nahoru), ramena mírně tlačíme dolů, ruce propneme, ohneme v loktech a mírně předsuneme dopředu tak, jako by před námi měli vytvořit pomyslné písmenko U, avšak s více rozepjatými raménky, prsty držíme propnuté.

Pak následovaly kroky, které každý nejprve nacvičoval samostatně. Ze začátku to často bylo toporné a mimo rytmus a museli jsme se hodně soustředit. Postupně jsme si na to ale zvykli a pohyb se automatizoval.

Nakonec zbývá to do rytmu hudby sladit s partnerem/partnerkou. Chvíli bude trvat, než se s tím přihlásíte do StarDance :-).

  1. Zlepšit stávající techniku. Tím, že se zaměříme na jednu fázi záběru (která je normálně přehlížena), můžeme se jí plně věnovat a uvědomit si jí. Když danou část izolujeme, zastavíme nebo zpomalíme, máme lepší možnost jí opravit nebo zdokonalit.

Jednou z variant jógy je vinyasa. Při této variantě plynule přecházíme z jedné pozice do další, většinou na každý nádech a výdech.

Pravidelně vinyasu cvičím a uvědomuju si, jak spolu jednotlivé pozice souvisí. Také se mnohem více musím soustředit, abych se do pozice správně a plynule dostal (na rozdíl od např. hathajógy).

Když plynule cvičíme vinyasu a s každým nádechem nebo výdechem měníme pozici, máme 3-4s na korekci a opravu dané pozice.

Plavání celého stylu je vlastně vodní vinyasa, ve které plavec prochází několika pozicemi.

V kraulu celý záběr trvá cca 1-1,5s, během kterého se musíme nadechnout, přenést paži vzduchem, zanořit jí do vody, přenést váhu, plně paži protáhnout a uchopit vodu. Tento pohyb je tak rychlý, že není téměř žádný čas zaznamenat závažné chyby, které se ale projeví v celkové plavecké účinnosti.

Z toho důvodu jsem přesvědčen, že má smysl každý prvek záběru zpomalit a plně se na něj soustředit. Pak si můžeme uvědomit, co se v každé fázi záběru děje a objevit prostor pro zlepšení. Plavecká cvičení tohle umožňují.

  1. Mít nástroj pro přepis svalové paměti, která se novému brání. Každý máme nějaké plavecké pohybové vzorce uložené ve svalové paměti. Dost často jsou neúčinné a při plavání nám nepomáhají. Jsou to např. zvedání hlavy při nádechu, široký nůžkovitý kop, zanoření paže přes osu těla, nadměrná rotace těla, atd.

Plavecké cvičení je dostatečně odlišné od celého záběru, takže ho nervový systém nerozpozná jako plavání a nemá tendenci přejít k zažitému pohybu. Postupným nácvikem můžeme vytvořit nové paměťové vzorce, které vedou k účinnějšímu, méně namáhavému a rychlejšímu plavání.

Plavecká cvičení, která vedou k celému kraulu, najdete na instruktážním videu Kraul Snadno.

 

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.