Jak vypadá dynamika tekutin - článek na serveru Totální plavání

Jak vypadá dynamika tekutin

Autor: Terry Laughlin

Zde je pěkný obrázek ze článku v New York Times - počítačově generovaná studie dynamiky tekutin, která zobrazuje proud vzduchu kolem trupu vozidla s tryskovým motorem. Oranžové oblasti indikují oblasti s největším odporem. Modré oblasti reprezentují nejmenší odpor. Pokud si v duchu představíte místo automobilu lidské tělo, vidíte, že oblast s minimálním odporem vody je kolem protažené vedoucí ruky. Naopak největší odpor je kolem hlavy a ramen, snižuje se kolem spodní části trupu, pak se zvyšuje v oblastí kyčlí, směrem dolů opět klesá a u chodidel se opět zvyšuje.

To vše za předpokladu, že vaše tělo máte v aktivní hydrodynamické poloze. Pokud se hlava zvedne nebo kýve, oranžová barva se změní na červenou a odpor vody ještě více naroste. Jestliže jsou nohy roztažené nebo divoce kopající, i v této části se objeví červená barva.

Dynamika tekutin

Další dva obrázky jsou fota obrazovky z Lekce 4 DVD Kraul Snadno a zobrazují, jak využívám propulzní fáze při cvičení Zenových přesunů k tomu, abych své tělo co nejrychleji přesunul do tvaru projektilu. Na prvním obrázku jsem na začátku propulzní fáze přenosu.

Zenový přenos

V tomto okamžiku je moje rychlost dosti nízká, protože: (1) větší část hybnosti z předchozího přesunu se už vytratila a (2) nejsem moc dobře vyrovnaný - to je přirozené pro přípravu propulzní fáze. Přesto se uvědoměle snažím udělat co mohu, abych minimalizoval odporové síly - jak je zobrazeno v poloze hlavy a nohou, které "táhnu za sebou".

V dalším okamžiku silně zaberu horní kyčlí, což mě posune kolem pravé ruky. Při tom se má rychlost značně zvýší. V tomto bodě je rozhodující, abych zůstal maximálně hydrodynamický v okamžiku, kdy dosahuji maxima rychlosti v záběrovém cyklu.

Zenový přenos

Zde, o několik milisekund později, se pohybuji nejvyšší rychlostí, kterou v záběrovém cyklu dosáhnu a jak můžete vidět, vědomě jsem "zmáčkl" linii těla do polohy s co nejmenším odporem a přiblížil se co nejblíže ideálnímu tvaru "projektilu". Takto pak mohu plavat rychleji nebo delší vzdálenosti s mnohem menším výdajem energie.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.