Co dělat, když se nedaří - článek na serveru Totální plavání

Co dělat, když se nedaří

Kristýna Vojtíšková

Autor: Kristýna Vojtíšková

Trenérka metody úplného ponoření (od září 2014)

Možná to znáte: Nejste v plavání kraulem úplný začátečník, ale poslední dobou chodíte plavat podstatně méně, než byste chtěli. Možná skoro vůbec. Vydáte se do bazénu, ale po několika minutách plavání zjistíte, že se nedaří tak, jak by mělo. Pohyb je ztuhlý a křečovitý a vzduch vám dochází daleko rychleji než obvykle. Styl jako by nedržel pohromadě a jeho jednotlivé prvky, byť provedené technicky správně, do sebe nezapadají.

Co s tím?

Kde začít s nápravou? Je nutné se vrátit zpátky k úvodní lekci, nebo se to po několika bazénech samo srovná?

Samo se to nesrovná. Je potřeba se vrátit o několik kroků zpět, rozložit celý styl na součástky, jednu po druhé je prohlédnout a pak je zase složit dohromady. Jinými slovy, věnovat čas i základním cvičením, protože v nich jsou jednotlivé prvky kraulu izolované a je možné je procvičovat odděleně. Výraz „vrátit se zpět“ ale není úplně přesný, protože naznačuje, že základní cvičení jsou pro začátečníky, zatímco pokročilí plavci je mají dávno za sebou.

Tak to ale není, protože i pokročilý plavec v nich často najde detail, drobnost, kterou lze vylepšit a tím se ještě o kousek může přiblížit ideálnímu, hladkému provedení téměř bez úsilí. Účelem ovšem není bezmyšlenkovitě opakovat jakákoliv cvičení. Jde o to, naučit se poznat v úplných základech svá slabá místa a na ta se zaměřit. Proto je vhodné postupovat od snadného k těžšímu, mít u toho smysly na stopkách a pátrat po každém momentu, kdy tělo signalizuje, že mu je daný pohyb cizí, nepříjemný a rádo by se mu vyhnulo. Takový signál znamená, že je ještě na čem pracovat.

Cvičení, které máte podvědomou tendenci přeskočit, zkrátit nebo odbýt, je často právě to, na které byste se měli zaměřit a které je pro vás v daném stádiu nejprospěšnější.

Jestliže tedy plavete po delší pauze a cítíte, že to není ono, je nejlepší přestat plavat celý kraul a pomocí cvičení zaměřit pozornost na to, co se tělu nelíbí a v jakém momentě ho opouští uvolněnost a nastupují nelibé pocity. Nejlépe tak, že si najdete několik kontrolních bodů, jejichž zvládnutí nebo nezvládnutí, měřené vaším vlastním standardem, vám bude signalizovat, na čem byste měli zapracovat.

Jedním z těchto kontrolních bodů může být následující test rovnováhy těla. Je to poměrně náročné cvičení, proto se nenechte odradit, pokud se vám hned nebude dařit. Představuje pro mě jakousi hranici mezi schopnostmi spojenými s rovnováhou těla (procvičovanými v prvních dvou kapitolách videa Kraul Snadno) a pokročilejšími schopnostmi (tedy těmi, které jsou spojené například se zanořením paže, dýcháním, načasováním pohybů atd.).

Jestliže toto kontrolní cvičení zvládnete zcela uvolněně a tak, že už vás nenapadá, co dál byste mohli zlepšovat, můžete si protentokrát rovnováhu odškrtnout jako zvládnutou a dál svou pozornost zaměřit na pokročilejší dovednosti. Jestliže se naopak ukáže, že tělo v některé chvíli protestuje, cvičení pro ně není zcela snadné nebo je nedovede zopakovat stejně kvalitně na obě strany, je to pro vás důležité znamení. Ukazuje, že cvičení z prvních dvou kapitol vám mohou být ještě poměrně prospěšná. Postup je následující:

  • Položte se na hladinu do polohy mírného natočení na břiše, kde obě paže jsou přilepené k tělu a ruce jakoby zastrčené do kapsy. Nohy mírně kopou, hlava směřuje přímo dolů a svaly středu těla drží stabilní natočení mírně na boku.
  • Neustále pozvolna vydechujte nosem. Když se budete chtít nadechnout (ale dřív než ucítíte nutnost se nadechnout) neotáčejte se pro nádech na záda, ale jen pomalu obraťte hlavu bradou k hornímu rameni, jako byste kutáleli molitanový míček bradou po klíční kosti.. Naberte si doušek vzduchu a hlavu zase vraťte do původní polohy. Natočení těla by se při nádechu mělo změnit jen nepatrně.
  • Pozorujte reakce vlastního těla: Je celé tělo kromě svalů středu uvolněné? Je stejně uvolněné při vydechování jako při nádechu? Je moment nádechu něčím nepříjemný, nebo už je rutinní a snadný? Kopou nohy volně, nebo je v nich cítit napětí? Dovedou nohy kopat ještě o trochu slaběji? Je namáhavé udržet natočení „tak akorát“? Na tyto otázky si odpovězte. Pak se přetočte na druhou stranu a provedete důkladný průzkum i tady. Uvědomte si, jestli se od sebe levá a pravá strana nějak liší. Jestli ano, víte, co nacvičovat.
  • Protáhněte spodní ruku dopředu a dostaňte se tak do bruslařské polohy. Nadechujte se dál stejným způsobem. Opět se zaměřte na jednotlivé části těla a navíc ještě na vedoucí ruku. Její dlaň by měla neustále směřovat dolů. Soustřeďte se chvíli jen na to, aby dlaň a prsty vedoucí ruky i v momentě nádechu zůstávaly pořád stejně uvolněné a směřovaly dolů.

Poznámka na závěr: Nemělo by vás odradit, že se vám někdy nedaří to, co už jste předtím zvládli. To není nic neobvyklého, protože čím déle nacvičujete, tím více zvyšujete vnímavost k vlastnímu tělu. Tím pádem jsou i nároky na váš výkon vyšší a jste schopni si uvědomit i takové chyby, kterých byste si dříve skoro nevšimli. Často už to ani nejsou chyby, ale spíš signály, jimiž tělo dává najevo, že s některým pohybem ještě není sžité.

Takto vypadá aplikování Kaizen přístupu v praxi: citlivějším vnímáním si lépe uvědomujeme chyby a postupně je můžeme odstraňovat. Vše je dlouhodobý proces, který se neustále prohlubuje. Proces, kdy se plně zaměříme na tady a teď a který vede k postupnému zlepšování. Proces, který nás naplňuje a mimoděk vede k tomu, že naplno si prožíváme každou minutu v bazénu. Vyzkoušejte si to, odměna stojí za to.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.