Cítím nutkání ... nutkání být rychlejší - článek na serveru Totální plavání

Cítím nutkání ... nutkání být rychlejší

Autor: Brian Vande Krol

"I Feel the Need - The Need for Speed!". Možná i na vás zapůsobila tato Maverickova hláška z filmu Top Gun. Pro plavce i triatlety je rychlost jedním z důležitých cílů a i vy zřejmě cítíte nutkání ... nutkání být rychlejší. Také by to měl být cíl pro všechny plavce, kteří se chtějí zlepšovat.

Rychlost je relativní. Jasně že nebudu plavat tak rychle jako Michael Phelps, ale mohu se naučit plavat rychleji, než plavu nyní. A když plavu rychleji, je to znamení, že se i moje technika a kondice zlepšují. Dokonce i rekreační nebo kondiční plavci by měli na rychlost pohlížet jako na žádoucí výsledek. Pokud plaveme stále stejnou vzdálenost stejnou rychlostí, nenastává žádná fyziologická adaptace a kondice postupně upadá.

Jestliže se věnujete metodě úplného ponoření, svědomitě cvičíte a uvědoměle plavete, budete plavat rychleji. S vynikající technickou ale se dostanete pouze k omezenému zlepšení. Stále je třeba fyzického úsilí, abyste plavali rychleji. I to nejlepší plavidlo potřebuje nějaký pohon. A čím více energie použijeme, tím rychleji naše plavidlo pojede.

Co se stane, pokud se soustředím na "použití více energie" nebo plavání s větším úsilím? Velmi často se zvýšený výdaj energie projeví jen velmi málo na rychlosti. Někdy dokonce zpomalím! Plavat s vyšším úsilím téměř vždy vede k méně uspokojivým výsledkům. Proč? Když se mi zvyšuje srdeční frekvence a začínám cítit únavu, koordinace se zhoršuje a technika upadá. Jak se technika zhoršuje a cítím, že zpomaluji, o to víc úsilí přidávám a koordinace je ještě horší. Brzy je ze mě kroutící se, bušící, unavený, pomalý plavec. Jak to mohu změnit, abych vyšší výdaj využil ke svému užitku?

Pochopení rovnice rychlosti

Rozeznáváme dva základní prvky plaveckého záběru, které mají vliv na rychlost. Délka záběru a frekvence záběrů. Když na každý záběr doplavu dál nebo když záběry provádím rychleji, budu také rychleji plavat. A určité kombinace také vedou k rychlejšímu plavání. Například mohu plavat s delším záběrem a s trochu pomalejší frekvencí nebo rychlejší frekvence a maličko kratším záběrem. Tady je příklad:

1 metr na záběr (m/z) x 0,83 záběrů za sekundu (z/s) = 0,83 m/s.

nebo:

0,95 (m/z) x 0,9 (z/s) = 0,855 m/s

Zvýšil jsem frekvenci záběrů a zároveň jsem zkrátil jeho délku. Výsledkem je příjemné zvýšení rychlosti. Čas na odplavání 25m jsem snížil o 0,88 sekundy, což na 1500m dělá téměř minutu, neboli 3%!

Pro jednodušší pochopení v bazéně můžeme uvažovat o počtu záběrů na bazén (PZB). Pokud udržíme PZB a 25m odplaveme pomaleji, znamená to, že jsme záběry dělali pomaleji. Když se čas zlepšuje, záběry provádíme rychleji. Pokud roste PZB a klesá čas, pak je to jedna z kombinací, jako v příkladu výše. Počítání záběrů je tedy pro plavce metody úplného ponoření neocenitelným nástrojem. Z počtu záběrů můžeme odvodit délku záběru a podle hodinek spočítat i frekvenci záběrů.

Postupné zlepšování

Definice vytrvalosti podle metody úplného ponoření je: "schopnost opakovat účinné plavecké pohyby pro jakoukoliv vzdálenost tak, jak si zvolíte". Definice rychlosti je: "schopnost opakovat účinné plavecké pohyby s vyšší frekvencí záběrů". Všimněte si podobnosti. Abyste plavali rychle, je třeba i určité vytrvalosti. Konec konců, když zaplavete jeden záběr rychle, asi nikomu nemůžete tvrdit, že umíte plavat rychle! Potřebujeme být schopní "opakovat účinné plavecké pohyby s vyšší frekvencí záběrů pro jakoukoliv vzdálenost".

Jako plavci metody úplného ponoření věnujeme hodně času délce záběru. Techniky, kterými zvýšíme délku záběru, rozhodně vyžadují mnohem více cvičení než techniky, které zvýší frekvenci záběrů. Hodinami uvědomělého cvičení postupně rozvíjíme větší délku záběru. Dokud se tyto techniky nezažijí, jakýkoli pokus zvýšit frekvenci záběrů zpravidla vede k méně účinnému záběru.

Frekvenci záběrů je třeba zvyšovat velmi postupně, kdy zvýšení je téměř nepostřehnutelné. Není moc velký rozdíl, když plavete frekvencí 1,2s na záběr a 1,19s. Když někoho sleduji plavat, rozdíl nevidím, ale hodiny rozdíl poznají. Plavec, který zvýší své tempo o 0,01s a na 25m potřebuje 20 záběrů, bude plavat o 0,2s rychleji. Zvyšování plavecké frekvence po malých krocích mi dovolí udržet délku záběru, neboť nervosvalový systém tuto mírnou změnu frekvence nepozná.

Jak ale mohu frekvenci záběrů zvyšovat po tak drobných krůčcích? Zde přichází ke slovu můj malý přítel, Tempo Trainer.

Rychlejší plavání pomocí technologie

Tempo Trainer (TT) je elektronický metronom, který je možný si upevnit na gumu od brýlí. Vysílá akustická pípnutí a frekvenci pípání je možné měnit po setinách sekundy. Mohu ho tedy nastavit na 1,2s na záběr a pak na 1,19s nebo jakkoliv. Postupně mohu zvyšovat frekvenci záběrů, při které jsem schopný udržet danou délku záběru. Můj nervový systém se těmto změnám pohotově přizpůsobí.

Tempo Trainer mohu použít i pro zvýšení délky záběru. Nejprve si najdu "pohodlné" tempo, které pak zpomaluji, dokud nesnížím počet záběrů na bazén. K tomu je třeba se pečlivě soustředit, někdy na více než jeden prvek záběru. Pomalejší frekvence záběrů mi umožní se opravdu soustředit na určitě aspekty záběru a zlepšit ho.

Jakmile si na používání TT zvyknete a naleznete svůj rozsah frekvencí, budete překvapeni, jak vás Tempo Trainer nutí se soustředit. TT nekompromisně odhalí, že pokud přidáte jeden záběr, zpomalíte o 1,2s na každé délce bazénu. To vás vede k tomu, aby při dané frekvenci byl záběr co nejdelší. Když potom zjistíte, že plavete rychleji, není to proto, že se víc namáháte. Je to proto, že plavete lépe.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.