Přeměna fyzické kondice v duchovní kondice: úvodní průvodce - článek na serveru Totální plavání

Přeměna fyzické kondice v duchovní kondici:
úvodní seznámení

Autor: Shane A. Eversfield

Pojďme prozkoumat možnost použití tréninku fyzické kondice jako způsob získání duchovní kondice. V tomto úvodu se budeme zabývat aerobní vytrvalostí. Aerobní vytrvalost je naše schopnost udržet úroveň výkonu - např. běhání, plavání, veslování, chůze, běhu na lyžích. atd. - danou dobu.

O čem všem "trénink" je?

Aerobní vytrvalost si vytváříme tréninkem. Co se vlastně v tomto tréninkovém procesu děje? Jak si ve skutečnosti posilujeme a zlepšujeme kondici?

Trénink má dva základní prvky - zatížení a zotavení. Element zatížení je ten, který je nejčastěji spojován s tréninkovými aktivitami. Během každé tréninkové relace doslova rozbíjíme a ničíme tři základní anatomické systémy - svalový, metabolický a neurologický. Je opravdu zdravé ničit naše těla? Ano a ne. Je to zdravé za předpokladu, že udržíme zatížení a zotavení v rovnováze. Pokud máme aerobní trénink jako závislost nebo únik, pak nerovnováha trvalé zátěže bez zotavení může být stejně nezdravá jako nerovnováha trvalého odpočinku bez pohybu "gaučaře", který dokonale ovládá všechny sport z pohodlí své pohovky.

Podívejme se blíže na prvek zotavení. Během zotavovací části tréninku se naše těla zotavují, obnovují a přizpůsobují. Přizpůsobení znamená, že naše tři základní anatomické systémy reagují na zátěž a obnovují se na vyšší úroveň než před tréninkovou zátěží. Tímto přizpůsobením sílíme a zlepšujeme se. Úspěšní vytrvalostní sportovci - ti co zakusí relativně nejvyšší růst a zlepšení - jsou ti, kteří umí nejlépe vyvážit zatížení a zotavení - ne sportovci, kteří polykají kilometry a nekonečné hodiny.

Co je udržitelnost?

Co to pro nás znamená udržet úroveň aerobního vytrvalostního výkonu? Krátkodobě je udržitelnost schopnost udržet úroveň výkonu - buď trvalého nebo proměnlivého - danou dobu, aniž bychom se dostali do anaerobního stavu (kdy se dostáváme do kyslíkového dluhu) a aniž bychom se zhroutili z vyčerpání. Dlouhodobě je to naše schopnost udržet v rovnováze prvky zatížení a zotavení tak, že jsme schopni zvládnout tréninkový program v běhu života - uvědomit si dlouhodobé zdravotní přínosy a sdílet naše zkušenosti s jinými. Dlouhodobá udržitelnost zahrnuje nejen denní a týdenní střídání zatížení a zotavení, ale i sezónní a roční výkyvy.

Uvolnění!

Klíčovým ukazatelem kvality naší aerobní vytrvalosti je schopnost zůstat klidní, uvolnění, pozorní a výkonní během zvolené aktivity. Pokud jsou naše opakované pohyby ladné, účinné a plynulé, pak vynakládáme minimum energie a snižujeme nebezpečí zranění a vyčerpání. Rozvíjením schopnosti trénovat (a závodit) v klidném, uvolněném a pozorném stavu může přinést ohromný přínos našemu růstu a vývoji - zejména když se trvání a intenzita zvyšuje.

Zendurance

Tento klidný, pokojný, uvolněný a pozorný přístup k vytrvalostním cvičením nás přivádí k "Zenduranci" ("Zendurance" je ochranná známka Shane A. Eversfielda). "Zendurance" je kombinace slov "endurance" (vytrvalost) a "Zen". V tomto kontextu je vytrvalost trvalá aerobní aktivita, např. plavání nebo běh, zahrnující opakované a cyklické pohyby - jako běžecké kroky nebo plavecké záběry. I když je každý krok/záběr jedinečný, jsou si dost podobné, aby nám dopřály dlouhodobou zkušenost cyklické spojitosti.

Zatímco je "Zen" označení pro odnož buddhismu, je to také čínský/japonský překlad sanskrtského slova \“dhyana\”, neboli meditace. Výraz "Zendurance" může být interpretován jako "meditace skrze trvalý, opakovaný aerobní pohyb".

Mantra a dech

Trvalé, opakované pohyby vytrvalostní aktivity vytváří "mantru" naší meditace v pohybu. Tradiční formy meditace obvykle obsahují opakované tiché nebo hlasité recitace slabik nebo i slov - "mantru". Podobně jako naše tempa nebo kroky, každá tichá nebo hlasitá recitace je jedinečná, přesto obsahuje silný prvek cyklického opakování. Ještě důležitější je nejsilnější společný prvek tradiční meditace a zendurance - blízká pozornost našemu dechu. Dech je nejčistší formou mantry. Meditace je nejúčinnější tréninková technika pro vybudování a posílení naší schopnosti dosáhnout klidu, uvolnění a bystré pozornosti.

Být tady a teď

Co vlastně "děláme", když praktikujeme meditaci - ať už tradiční v sedu nebo při vytrvalostním tréninku? Jednoduše se "oprošťujeme" od myšlenek, odsuzování, strachů, přemýšlení a tužeb, které odvrací pozornost od bytí TADY a TEĎ. Vědomé dýchání je ve skutečnosti nejúčinnější metoda. Pokaždé, když si uvědomíme, že jsme se odchýlili od přítomného okamžiku, vrátíme se k našemu dýchání. Dechem se vracíme do stavu klidu, uvolnění a zvýšeného sebe-uvědomění.

Duchovní kondice

Zendurance přístup ke sportovnímu tréninku nám umožní v průběhu aerobního cvičení se pohybovat ladně a harmonicky. Nácvikem stejného přístupu po celý den můžeme nalézt porozumění pro události, situace, vztahy a zkušenosti našich každodenních životů. To je duchovní kondice - naše schopnost být plně přítomni tady a teď, oproštěni od odsuzování, strachů, a tužeb. Když opravdu žijeme v přítomném okamžiku, z našeho "zenového středu", kvalita našeho života se mění bez úsilí nebo námahy, aniž bychom se snažili cokoliv změnit nebo upravit. To je základem energie bez námahy. Vzdáme se odporu a napětí. Přijmeme tento okamžik jako příležitost cvičit duchovní zdatnost.

Když si vychutnáváme a rozvíjíme naši aerobní kondici a zdraví, můžeme to také přeměnit v cenný nástroj pro posílení duchovní kondice. Klíč k této přeměně je také klíčem k energii bez námahy - rozhodnutí! Když se vědomě a uváženě rozhodneme trénovat nebo závodit, vědomě a uváženě se rozhodujeme zatížit svalový, metabolický a neurologický systém. Pak se rozhodujeme vyrovnat prvek zatížení s prvkem zotavení - tak naším tělům dovolíme se přizpůsobit a zlepšit.

Stejně tak každým dnem máme příležitost se rozhodnout a přijmout i nejobtížnější a stresující události, situace a vztahy jako "tréninky duchovní zdatnosti". Můžeme použít stejné dovednosti a postoje, které rozvíjíme v zendurance sportovním tréninku, k přeměně kvality našich životů, takže můžeme zažít vyšší úrovně růstu ve všech oblastech našich životů.

Když si při každém tréninku bereme plavky a brýle, vědomě rozšiřujeme možnosti růstu a radosti tím, že se rozhodujeme k zendurance vytrvalostnímu tréninku. Podobně když se každý den probouzíme, jsme obdařeni stejnou příležitostí k tréninku duchovní zdatnosti - jak zatížení, tak zotavení. Jako zkušení vytrvalostní sportovci známe výhody a užitek tréninku. Je to tak prosté a přitom tak náročné - oproštění a návrat k dechu - cennému daru života, tady a teď, v přítomnosti. Přijměme ho! Aloha a namaste.

Shane A. Eversfield je Master Coach Total Immersion a napsal knihu Zendurance, A Spiritual Fitness Guide for Endurance Athletes.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako ryba

  • naučíte se plavat rychleji a s menší námahou
  • objevíte tajemství nejlepších světových plavců
  • získáte zaručený postup pro postupné zlepšování

 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.