Klíčové prvky pro dobré plavání

Základní dovednosti pro správné plavání jsou: pocit pohodlí a bezpečí ve vodě, uvolněnost, rovnováha a vyrovnání celého těla, využití celého těla k plavání (v tomto pořadí). Pojďme se na jednotlivé prvky podívat podrobněji.

Pohodlí a bezpečí

Pocit pohodlí a bezpečí je prvotním předpokladem správného plavání. To je vám asi zcela jasné, ale není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

Pro člověka je přirozené prostředí vzduch a pevná zem. Zde platí zcela jiná pravidla než ve vodě – voda je přibližně 800x hustší než vzduch, je tedy mnohem obtížnější se skrze vodu pohybovat. Na rozdíl od pevné země se od vody člověk těžko odráží a pohyb ve vodě je výrazně odlišný od pohybu na zemi. A v neposlední řadě je problém dýchání – ve vodě se člověk nenadechne a tak je třeba se z vody pravidelně kvůli nádechu vynořovat.

Praktický tip: když jdete plavat, věnujte několik úvodních minut seznamování se s vlastnostmi a chováním vody. Tohle doporučuji nejenom plaveckým nováčkům, ale i zkušeným matadorům, kteří mají odplavané stovky kilometrů. Splývejte a vnímejte, jak vás voda nadnáší a jak vám dříve či později začnou klesat nohy směrem ke dnu. Vydechujte do vody a vnímejte, že při výdechu do vody musíte vynaložit mnohem více energie než při výdechu na vzduchu. To vám pomůže plavat pohodlněji a s větší jistotou.

Uvolnění

Jakmile se ve vodě cítíte pohodlně, můžete si začít uvědomovat, kde a jak moc jste v napětí. Nejčastěji je napětí vidět na šíji. Šíjové svaly jsou na samém vrcholu páteře a pomáhají nám držet hlavu ve vzpřímené pozici. Při sedavém zaměstnání je hlava často v předklonu a dochází k přetěžování šíjových svalů. Jsme na tenzi v oblasti krku tak navyklí, že už ji skoro ani nevnímáme. Ve vodě ale máme možnost si krk uvolnit a celkově zrelaxovat. Pokud šíji uvolníme, odměnou nám bude snadnější a plynulejší dýchání.

Praktický tip: Splývejte s rukama u těla a soustřeďte se na polohu hlavy. Co nejvíc uvolněnte krk, hlavu jakoby vyvěste do vody. Dívejte se přímo pod sebe, hlava by měla být téměř celá schovaná ve vodě.

Rovnováha a vyrovnání těla

Vyrovnaná (jinak též streamlined) poloha celého těla je zásadní pro plavání s minimálními odporovými silami. Čím lépe na vodě ležíte a v čím lepší jste rovnováze, o to snadněji se vám bude plavat. Správnou polohou těla „osvobodíte“ ruce a nohy, které pak budete moci použít pro plavání vpřed a ne pro udržení se na hladině.

Většina plavců si myslí, že se potápí. Ano, potápíte se … a měli byste! Pro normální tělesnou kompozici je přirozená poloha lidského těla 95% pod vodou – tj. pouze 5% nad hladinou. Tato „specifická gravitace“ způsobuje, že plaveme skrze vodu, ne nad ní. Gravitace je neúprosná síla; má smysl proti ní bojovat nebo ji raději využít?

Praktický tip: Pro využití gravitace nechte hlavu a hruď ponořit do té míry, dokud necítíte, že jsou kyčle a nohy nadnášeny. Ponořit se do rovnováhy vám dává výhodu – těsně pod hladinou je menší odpor než přímo na ní. Splývejte s jednou rukou v prodloužení těla, druhou nechte na boku. Vedoucí ruku vyvěste a ruku protáhněte vně linie ramene. Mírně se natočte, aby se rameno dostalo ven z vody.

Rovnováha a vyrovnání těla jsou úvodními cvičeními instruktážního Minikurzu kraulu, kde jsou detailně popsána a předvedena.

Využití celého těla k plavání

Tradiční plavecké myšlení vnímá tělo tak, že má „oddělení rukou“, které vás táhne vpřed a „oddělení nohou“, které vás tlačí vpřed. Tento pohled proměňuje trup na přítěž, kterou táhnete vodou kopáním a záběrem.

Aktivním využitím svalů trupu získáme přístup k velkému potenciálu, který nám umožní plavat s měnší námahou. Rytmickým přenášením váhy z jednoho boku na druhý při každém záběru se odlehčí rukám a výsledkem je pak méně vyčerpávající plavání.

Praktický tip: Při každém přenosu ruky nad hladinou na chvíli ruku zastavte u plaveckých brýlí, druhou ruku nechte v prodloužení těla. Pak spolu s přenesením váhy z horního boku dolů zasuňte ruku do vody a druhou (záběrovou) ruku použijte pro uchopení vody.

Chcete se začít učit stejné pricipy, které umožňují plavat rychle a elagantně? Pokud ano, přijďte na kurz plavání nebo začněte sami s instruktážními videi.

Tomáš Vojtěchovský
Učím lidi plavat jako ryby - přirozeně, s lehkostí a tak, aby je to bavilo a plavání si užívali.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů