Online lekce Jak se stát sebevědomým plavcem a plavání si užívat - Přihlásit se zdarma

Plavání nemusí být jen nuda, dřina  a otročina. Objevte

Plavání, které si zamilujete

Bez ohledu na to, proč plavete - ať už je to vytrvalost, kondice, rychlost, nebo aktivní odpočinek - vaše zlepšení a celková spokojenost budou mnohem větší, pokud přistoupíte k plavání spíše jako k dovednostní hře než k testu vytrvalosti.

Plavu většinou pro čiré potěšení. Pokud to není zábava, proč to dělat? ... Co chci nejvíce, je cítit se propojený s tělem, myslí, duchem. Cítit, že není nic, co bych dělal raději a opouštět bazén a počítat hodiny, kdy budu moci plavat znovu.“ 

Terry Laughlin, zakladatel Total Immersion

Věřím v tyto 3 principy:

Konec plácání

Hledání neustáléno zlepšování

Meditace v pohybu

Věřím, že plavání je jak nezbytnou životní dovedností, tak i způsobem, jak si užívat fyzického a duševního zdraví po celý náš život. Zjistil jsem, že plavání navozuje stavy plynutí. Plynutí je ten báječný stav, kdy jste zcela ponořeni do činnosti.  Jste plně soustředěni, zapojeni a zažíváte hlobokou radost a uspokojení.

Mým posláním je pomáhat lidem všech věkových skupin a schopností zažívat stavy plynutí v každém plavání, postupně zlepšovat jejich schopnosti a dovednosti a dosahovat smysluplných cílů pomocí inteligentního, účinného a uspokojivého nácviku.

Všimněte si, že jsem nenapsal tréninku, ale nácviku. Věřím v soustředěný, hluboký a zaměřený nácvik, podobně jako je nácvik jógy nebo bojových umění.

Mohu slíbit, že zažijete následující:

 • Po každém plavání se budete cítit svěží a plni energie
 • Z dlouhodobého hlediska se budete cítit fit, silní a pružní - a vyhnete se zranění
 • Máte plavecký styl, na který jste hrdí a který ostatní obdivují
 • Stanovíte si odvážný cíl a budete si jisti, že ho dosáhnete
 • Vaše plavání se rok od roku bude lepšit
 • Plavání se stane nejlepší součástí každého dne
Princip č.1

Konec plácání

Dobré plavání je dovednost, která je zcela proti našim instinktům.

Obvykle je to o tom, že děláme, co nám říkají naše instinkty. Tradiční výuka tomu odpovídá - zjistíte všechno o záběru a o kopaní. Ale to z nás lepší plavce neudělá.

Podobné plavecké rady vás naučí se ve vodě lépe plácat. Tvrdě makáte, ale stojíte na místě.

Abychom dobře plavali, musíme udělat prakticky všechno jinak, než nám říkají naše instinkty - lehnout si na vodu, uvolnit se, ponořit hlavu, zklidnit pohyby rukou a nohou.

Mnoho plavců a trenérů si neuvědomuje absolutně zásadní skutečnost:

Plave se ve vodě a skrze vodu

Ano, myslím to vážně. Chápu, že každému je jasné, že plavání probíhá ve vodě. Voda se však velmi liší od vzduchu, na kterém se neustále pohybujeme:

 • Voda je cca 900x hustší než vzduch. Když se skrze ní pohybujeme, klade nám obrovský odpor.
 • O vodu se nedá opřít. Ačkoliv je tak hustá, není dost pevná, abychom se o ní mohli opřít (jako například o zem).
 • Ve vodě se nedá dýchat. Životodárný vzduch se nachází nad hladinou a je nutné se k němu dostatečně včas dostat.

Tohle vše způsobuje nejistotu a někdy i paniku. Proto se na svých kurzech s plavci nejprve vždy zaměřujeme na to, aby se ve vodě cítili jistě a pohodlně. Aby se postupně naučili uvolnit a zjistili, jak se jejich tělo ve vodě přirozeně chová. Aby ve vodě zažili lehkost a nadnášení. Někteří úplně poprvé, i když už roky plavou.

Pohodlí a jistota ve vodě je základ, na kterém celý můj systém výuky plavání stojí. Dovednosti, které jsou snadno zvládnutelné a které vaše plavání kompletně změní.

Odporové síly, které pohybem skrze vodu vznikají, nejvíc ovlivňují, jak daleko nebo rychle plaveme. Ryby a vodní savci jsou přirozeně hydrodynamičtí. Pro lidské plavce je to naučená dovednost.

Odporové síly nejlépe minimalizujeme, když se naučíme tyto dovednosti:

 • Tvarujte svoje „plavidlo“. Tento krok je inspirován jak efektivním tvarem ryb a vodních savců, tak principy, které námořní architekti využívají při návrhu tvaru plavidel k minimalizaci tlakového odporu. Aplikujte ji na lidský tvar prodloužením těla - hlavy, končetin a trupu - do dlouhého, hladkého tvaru. Při záběrech a dýchání se snažte minimalizovat odchylku od tohoto tvaru.
 • Nedělejte vlny. Abyste minimalizovali vlnový odpor, vytvářejte co nejméně cákání, bublin, stříkání a zvuku. To vše je důkazem toho, že energie není vydávána na dopředný pohyb. Čím dál a rychleji budete plavat, tím větší bude odměna za to, že plavete s tichými a klidnými záběry.

Až když  (a pouze tehdy) jste ve vodě v pohodě a udržíte se ve vodorovné a hydrodynamické poloze, zaměřte se na pohon. Možná vás to překvapí, ale to, co vás pohán vpřed, nejsou vaše ruce a nohy, ale střed těla.

V tradiční metodice ruce a nohy dělají veškerou práci, zatímco střed těla je pasivní zátěž. Tento přístup převrátíme - veškerý pohyb, sílu a rytmus iniciujeme ve středu těla - přirozeně nejsilnější část těla, která je prakticky neunavitelná.

Když zvládnete tuto dovednost, účinně zapojíte středa svého těla, svou powehouse. Termín powerhouse pochází z Pilates a odkazuje na skupinu svalů: břišní, spodní zádové, hýžďové a svaly kolem kyčlí. Podle Josepha Pilatese, powerhouse je centrem těla a pokud jej posílíme, získáme pevný základ pro jakýkoliv pohyb.

Přesně tak to chceme i v plavání - naučit se pečlivě integrovat pohyby středu těla, hlavy, paží a nohou. Rytmus a energie vychází ze středu těla a přechází do paží a nohou. Čím lepší je tato integrace, tím méně práce je třeba, abyste plavali dále a rychleji.

Princip č.2

Hledejte neustálé zlepšování

Věděli jste, že průměrný plavec používá pouze 3 % své energie k pohybu vpřed?

Protože naše přirozená/instinktivní účinnost je tak nízká, je náš potenciál pro její zlepšení neomezený a celoživotní. Nejdůležitějším záměrem každého tréninku nebo plavání by tedy mělo být zlepšit plavání.

Před každým plaváním najděte příležitost ke zlepšení a způsob, jak toho dosáhnout. Také si určete, jak budete měřit zlepšení. Poté zhodnoťte, jak jste se zlepšili, co jste se naučili… a jak hodně se těšíte na další plavání.

Byl bych rád, abyste se nejen neustále zlepšovali, ale také si to užívali více než kdy jindy. Věřím spíše v cestu radosti než bolesti. 

Očekávejte zlepšení

Většina dospělých plavců rezignovala, protože roky plavou, ale nijak se nelepší. To mi přijde škoda, protože příležitosti ke zlepšování jsou bezmezné.

Existuje japonský výraz "Kaizen", což znamená neustálé zlepšování, konkrétně dílčí zlepšování díky chytrosti, vytrvalosti a pečlivosti. Doslova KAI - japonsky změna, ZEN - dobrý k lepšímu, dohromady tedy filozofie kontinuálního zlepšování. Proto doporučuju, aby vaším cílem bylo Kaizen plavání.

Plavu už od roku 1996 a každoročně dělám plavecké pokroky a stále vnímám další možnosti pro zlepšení. Změny, které se dějí, jsou celkem jemné, ale zároveň jsem schopen tyto malé změny vnímat a zapojit je do svého plavání. Mé současné zaměření je na celkové uvolnění při rychlejším plavání a symetrický nádech na levou i pravou stranu (vlevo je to pořád trochu horší...).

Doporučuji pro každou návštěvu bazénu mít za cíl zlepšit své plavání – ne odplavat určitý počet metrů nebo zvýšit na danou dobu tepovou frekvenci ani další z tradičních cílů.

Princip č.3

Plavání jako pohybová meditace

Když je mysl klidná a myšlenky neruší, jsme schopni se aktivitě věnovat s plnou pozorností. Nejúčinnějším způsobem, jak přivést svou mysl do klidu, je meditace.

Ale pro ty z nás, kteří žijí životem mnoha úkolů a neustálé činnosti, tak typickým pro moderní západní společnost, je klasická meditace v sedě velmi obtížná. Sedět a pozorovat myšlenky, které neustále těkají, komentují, soudí, kritizují, posuzují a blábolí, je takřka nemožné. K tomu ještě dnešní doba neustálého bombardování vjemy vede k tomu, že pozornost udržíme jen několik sekund.

Přílišná aktivita mysli nejenže zhoršuje soustředění a produktivitu, ale vede i k vyššímu stresu, úzkosti a depresím.

Řešením může být meditace v pohybu. Když provádíte uvědomělý a soustředěný pohyb, mysl dostává úkol, kterému se může věnovat. Neustálý proud myšlenek se zastaví a jste schopni být v plném prožitku svého těla pohybu.

Pozorujete, co děláte a vnímáte své tělo a dech. Uvědomění těla ve vodě může být snažší, protože voda je hustá a můžete jí na svém těle lépe vnímat. Cítíte odpor při jejím rozrážení, jste plně přítomní a je jen plavání a vy.

 Veřím, že plavecký trénink - nebo jakákoli forma vytrvalostního tréninku - poskytuje skvělou příležitost k meditaci v pohybu.

Jak vstoupit do meditativního stavu

 • Buďte vášnivě zvídaví. Plavání je dosti složitá, náročná a neinstinktivní fyzická dovednost. Je to proto, že se jedná o vodní dovednost, zatímco lidé jsou suchozemští savci. Pokud se neúnavně snažíte rozšířit své znalosti a porozumění, dosáhnete stabilnějšího pokroku, budete mít velkou důvěru ve své volby a užijete si plavání mnohem více.
 • Milujte „plató“. Ze začátku se budete zlepšovat velmi rychle a výrazně. Po několika měsících se už tak rychle zlepšovat nebudete. Strávíte týdny a možná měsíce nácvikem, aniž byste si byli vědomi jakéhokoli zlepšení. Během tohoto času udržujte víru, že se změna děje - na úrovni neuronů. A protože každá lidská dovednost je tvořena řetězcem nervových vláken, po určité době nácviku a tréninku tyto řetězce zesílí a vy se jakoby skokově zlepšíte.
 • Plavte kvůli plavání. Ať už vás k plavání motivovaly jakékoli cíle, snažte se postoupit do bodu, kdy se tyto vnější cíle v zásadě stanou vedlejšími a nedůležitými. Motivací, která vás bude přivádět do bazénu den co den, měsíc co měsíc, rok co rok, je vědomí, že vaše plavání je vrcholem vašeho dne. Že je to aktivita, na kterou se těšíte a dodává vám psychicky i fyzicky energii na všechno ostatní, co děláte. V průběhu času vytváří trvalé pozitivní změny v těle, mysli a duchu.

Když se pak sejdou i ideální plavecké podmínky, může to být neuvěřitelný zážitek. Jak se to povedlo na plaveckém kempu v Turecku.

Trénujte pro život

Stručně řečeno, je to mnohem více o vašem mozku než o vašem těle. Trénujete své soustředění, dlouhodobé zapojení, konzistentnost.

Můžete se naučit rozvinout všímavost. Protože plavání je tak proti-intuitivní, je třeba být pozorný a vnímavý. Jinak se budeme plácat a marnit energii.

Dodržování těchto zásad orientovaných na účinnost a vnitřní prožitek se výrazně zlepší vaše šance na dosažení vašich vytrvalostních, rychlostních nebo výkonnostních cílů. Zároveň každé plavání budete končit osvěženi a plni energie - na těle i na duchu - a budete připraveni dát ze sebe to nejlepší po zbytek dne.

A konečně, jakmile přestane být váš plavecký trénink nudné plavání od zdi ke zdi a začne to být aktivita zaměřená na řešení problémů (například řešení problému 3% účinnosti, načasování, koordinace, hydrodynamičnosti), vytvoříte si návyky myšlení a učení, které můžete použít prakticky na cokoli.

Jsem Tomáš, váš instruktor

 • Plavání  učím od roku 2004
 • Jsem zakladatel Totálního plavání
 • Kurzy mi prošlo více než 4,000 plavců
 • Vedl jsem přes 500 jednodenních plaveckých kurzů nebo vícedenních kempů
 • Jsem autorem několika online kurzů, videí, e-booků a více než 160 článků o plavání

K plavání jsme se dostal díky triatlonu. Když jsem v roce 1996 triatlon objevil, okamžitě jsem se do něj zamiloval.

Ale plavání pro mě vždycky byl boj a frustrace. Ať jsem zkoušel cokoliv, v plavání jsem se nelepšil.

Tak začala má cesta o tom, jak se skrze vodu pohybovat účinně a elegantně. Na suchu jsem se věnoval nácviku tai chi, józe, Alexandrově technice a Přirozenému pohybu. Ve vodě pak the Art of Swimming.

Ale největší změnu přineslo Total Immersion. Několik let jsem byl jejich certifikovaným trenérem. Nyní pracuji samostatně. Založil jsem Totální plavání a tvořím tu obsah ve formě online kurzů, instruktážních videí, e-booků a článků.

Kurzy mi prošlo více než 4,000 plavců, vedl jsem přes 500 jednodenních plaveckých kurzů nebo vícedenních kempů.

"Tomáš mi pomohl k mému prvnímu 1km kraulem. Když jsme se potkali před pár lety, nezvládla jsem kraulem ani jeden bazén. Postupně jsem zvládla techniku, díky které bez úsilí obkroužím 40 bazénů. Nyní opravdu mohu říct: Plavání jsem si zamilovala."

- Hana Poláčková, 62 let

Dobře, co dál?

Doporučuji začít s Emailovým minikurzem zdarma, který vás v šesti emailech provede základy dobrého a účinného kraulu.

V minikurzu se naučíte:

 • jak se ve vodě cítil jistě a pohodlně
 • optimální plaveckou polohu
 • pohon, který vychází ze středu těla
 • jak zkoordinovat ruce, nohy a trup pro účinný pohyb vodou

Stačí jen vyplnit formulář níže a během pár chvil máte první díl minikurzu ve své emailové schránce.

Objednejte si zdarma emailový minikurz

Plaveme jako rybaVaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je já, Tomáš Vojtěchovský, na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.


Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání minikurzu a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.


Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.